سایت ارزی (Arzee)/ معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران همزمان با پایان ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات و اتمام مهلت ترخیص این خودروها، آخرین وضعیت این خودروها را اعلام کرد.

سایت ارزی (Arzee)داد جمال ارونقی گفت: طبق آمار قبلی ارائه شده از ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی سواری وارد شده به گمرکات کشور، تعداد 7153 دستگاه خودرو به استناد مصوبه ۱۶ دیماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران و اصلاحیه‌های بعدی آن ترخیص و نزدیک به ۵۱۰۸ دستگاه خودروی سواری در گمرکات کشور دپو شده بود.

طبق اعلام معاون گمرک ایران بر اساس بررسی‌ها و آمار اخذ شده از گمرکات اجرائی آخرین وضعیت خودروهای دپو شده در پایان مهلت مصوبه به شرح زیر است:

۱- از تعداد ۱۰۴۸دستگاه خودروی سواری پروانه شده و ترخیص نشده، نسبت به ترخیص ۱۰۰۰ دستگاه خودرو اقدام و ۴۸ دستگاه از این خودروها بدلیل وجود پرونده و لزوم رسیدگی بیشتر توسط مراجع رسیدگی کننده،  موفق به خروج از گمرک نشدند.
۲- از تعداد ۳۴۰ دستگاه خودروی سواری اظهار شده لیکن پروانه نشده تا پایان مصوبۀ مربوطه، ۳۴۰ دستگاه با رعایت مقررات مربوطه ترخیص شده است؛ همچنین نسبت به ترخیص ۱۷۰ دستگاه خودروی سواری دیگر حائز شرایط که دارای ثبت سفارش معتبر و تأیید منشأ ارز می باشند توسط گمرکات اقدام شده است.
۳- از تعداد ۲۲۷ دستگاه خودروی موجود در گمرک خرمشهر (منطقۀ آزاد اروند) که با توجه به آمار قبلی، ۷۳ دستگاه سفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه بالای ۲۵۰۰ سی سی بوده اند، نسبت به ترخیص ۱۴۴ دستگاه خودرو جهت تردد در منطقۀ مزبور و با رعایت مقررات مربوطه اقدام شده و خودروی دیگری از این گروه ترخیص نشده است.
۴- درخصوص خودروهای موجود در گمرکات قبل از تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۳ به تعداد ۱۰۴ دستگاه، صرفاً سه دستگاه ترخیص و در خصوص مابقی، صاحبان کالا جهت انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا ، به گمرک مراجعه نکرده اتد؛
۵- از تعداد ۲ هزار و ۲۸۹ دستگاه خودروی مطرح رسیدگی در مرجع قضایی، با توجه به صدور رای برای ترخیص ۶۶۸ دستگاه خودروی سواری ، نسبت به ترخیص این تعداد خودرو اقدام گردید.
۶- درخصوص مابقی خودروهای فاقد ثبت سفارش یا ثبت سفارش ابطال شده نیز امکان اظهار به گمرکات اجرایی مقدور نبوده و لذا اظهاری صورت نپذیرفته است.

با توجه به موارد اعلام شده تا پایان آخرین روز از مصوبه و تمدیدیۀ آن ، تعداد ۲۳۲۵ دستگاه خودروی سواری از مجموع ۵۱۰۸ دستگاه خودروی سواری دپو شده در گمرکات کشور ترخیص قطعی و ۲۷۸۳ دستگاه خودرو امکان ترخیص پیدا نکردند که تعدادی از خودروهای باقیمانده دارای پروندۀ قضایی می باشند. بدیهی است انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که رأی قطعی برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می گردد، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص این خودروها با رعایت سایر مقررات بلامانع  است.

ارونقی همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر دفتر واردات درخصوص اعمال مقررات متروکه درخصوص خودروهای باقیمانده که پرونده آنها در مراجع رسیدگی کننده مطرح رسیدگی نمی باشد تأکید کرد لازم است صاحبان خودروهای مزبور در اسرع وقت جهت تعیین تکلیف خودروهای اشاره شده (مرجوعی) با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند چرا که گمرکات موظفند وفق مقررات درخصوص مورد اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.