1402/12/09

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

لیر ترکیه

لیر ترکیه

سایت ارزی (Arzee)/رش لیر بار دیگر به کمترین سطح تاریخی خود رسید. به نقل از بلومبرگ، تغییرات جدید در کادر مدیریتی...