سایت ارزی (Arzee)/ سازمان امور مالیاتی، به منظور کاهش ترددهای غیرضروری، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی را به اجرا درآورده است.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به منظور کاهش ترددهای غیرضروری، تسهیل پیگیری امور مالیاتی، توسعه خدمات الکترونیک و تکریم ارباب رجوع، طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی توسط این سازمان، به اجرا در آمده است، لذا مودیان محترم مالیاتی می توانند به شرح ذیل درخواست استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیک خود را ثبت و تایید نمایند.

پس از فعال شدن این خدمات تمامی اوراق مالیاتی به صورت خودکار در سامانه مالیاتی هر مودی بار گذاری شده و پیامک آن به شماره همراه ثبت شده در سامانه جهت مشاهده و دسترسی به این اوراق ارسال خواهد شد.

مراحل ثبت درخواست ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی به شرح ذیل است:
۱. مراجعه به سامانه register.tax.gov.ir
۲. ورود به سامانه کاربری مؤدی مالیاتی با استفاده از رمز عبور شخصی
۳. انتخاب گزینه ابلاغ الکترونیک از نوار سمت راست صفحه
۴. کلیک بر روی گزینه درخواست فعال سازی ابلاغ الکترونیک از ستون سمت چپ جدول اطلاعات مؤدی مالیاتی
۵. انتخاب کادرهای درخواست ارسال پیامک و تأیید صحت اطلاعات
۶. کلیک بر روی گزینه تأیید اطلاعات و درخواست