اکو ایران/ رئیس بانک مرکزی از موافقت این بانک با اجرای برخی سیاست‌های حمایت از بازار سهام و تزریق منابع به آن خبر داده است، خبری که احتمالا برخی از اهالی بورس را خوشحال و امیدوار می‌کند اما سوالات زیادی هم در مورد تعارض وظایف بانک مرکزی و این اقدامات به وجود می‌آورد.