2024/07/23

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

«فاسمین» در پایان سال ۱۴۰۱ به رشد ۳۵ درصدی سود خالص رسید

«فاسمین» در پایان سال 1401 به رشد 35 درصدی سود خالص رسید

«فاسمین» در پایان سال 1401 به رشد 35 درصدی سود خالص رسید

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 12 ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند 1401 کالسیمین (فاسمین)

فاسمین با درآمد عملیاتی 5413.6 میلیارد تومان رشد 70 درصدی داشته و بهای تمام شده با رقم 2988.3 میلیارد تومان افزایش 111 درصدی داشته است.

سود ناخالص با رقم 2425.2 میلیاردتومان رشد 37 درصدی دارد و سود عملیاتی با افزایش 40 درصدی به 3216 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص رشد 35 درصدی داشته و به 3040.6 میلیارد تومان رسیده تا به ازای هر سهم 126.7 تومان محقق شود.

مرجع: با اقتصاد

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید