2024/07/18

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

عملکرد فروش اوره‌سازان در سه ماه گذشته چگونه بود؟

عملکرد فروش اوره‌سازان در سه ماه گذشته چگونه بود؟

عملکرد فروش اوره‌سازان در سه ماه گذشته چگونه بود؟

شپدیس و درآمد ماهانه

پتروشیمی اوره ساز پردیس در پایان دوره 9 ماهه به جمع درآمد 25062.7 میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده افت 13 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل است.

مقدار فروش داخلی 22 درصد کاهش و مقدار فروش صادراتی 9 درصد افزایش داشته است.

میانگین نرخ فروش محصولات در داخل 26 درصد و در صادرات 12 درصد کاهش را نشان می دهد.

1402-04-10 13_34_41-Window

شیراز و درآمد ماهانه

پتروشیمی شیراز در پایان سه ماه گذشته از سال درآمد 4881.2 میلیارد تومانی ساخته که در مقایسه با دوره مشابه قبل تقریبا برابر است. 3107.9 میلیارد تومان از درآمد مذکور به واسطه فروش صادراتی به دست آمده که رشد 28 درصدی را نسبت به دوره مشابه قبلی نشان می دهد.

مقدار فروش داخلی کاهش 21 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات نیز افزایش 21 درصدی داشته است.

مقدار فروش صادراتی با افزایش 42 درصدی همراه بوده و میانگین نرخ فروش محصولات 1 درصد کمتر شده است.

1402-04-10 13_26_50-Window

کرماشا و درآمد ماهانه

پتروشیمی کرمانشاه در پایان سه ماه ابتدایی سال به فروش 1597.4 میلیارد تومانی رسید که 11 درصد کمتر از دوره مشابه قبل بوده است.

مقدار فروش داخلی با افزایش 12 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات با کاهش 45 درصدی همراه بوده است.

در بخش صادرات ، مقدار فروش با افزایش 15 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات با رشد 56 درصدی گزارش شده است. جمع درآمد صادراتی برابر 1116.3 میلیارد تومان بوده که 6 درصد بالاتر از دوره مشابه قبل می باشد.

1402-04-10 13_25_46-Window

مرجع: با اقتصاد

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید