شبکه خبر/ سخنگوی کمیسیون تلفیق: سهم صندوق توسعه ملی تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، 20 درصد و در صورت فروش بیشتر، 38 درصد خواهد بود. ویدئو را مشاهده نمائید.