سایت ارزی (Arzee)/ میر کاظمی گفت: سهم صادرات باید در بودجه ۱۴۰۱ پررنگ شود و باید سهم صادرات ما به کشور‌های همسایه به دو برابر وضعیت فعلی برسد.
 
میرکاظمی در دومین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ که با حضور مسئولان این سازمان برگزار شد، با تاکید بر اینکه موضوع برنامه در تنظیم بودجه از اهمیت زیادی برخوردار است اظهار داشت: در تنظیم بودجه ۱۴۰۱ نگاه صرفا بودجه نیست و باید روی برنامه‌ها جدیت و حساسیت داشته باشیم. بودجه باید متناسب با نیازمندی‌های برنامه باشد.

میرکاظمی با اشاره به اینکه برای مدیریت مؤثر منابع باید تغییرات اساسی رخ دهد تاکید کرد: باید سمت تحلیل درست برویم و برنامه ریزی گسترده انجام دهیم تا بتوانیم شاخص‌های هدف گذاری شده از جمله دستیابی به رشد اقتصادی را محقق نماییم.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سهم صادرات باید در بودجه ۱۴۰۱ پررنگ شود افزود: باید روی صادرات حساس شویم و  بخصوص سهم صادرات ما به کشور‌های همسایه به دو برابر وضعیت فعلی برسد که در این مسیر دستگاه‌ها و استانداران نقش بسزایی خواهند داشت و بایستی برای این برنامه‌ها شاخص و منبع در نظر بگیریم.

ضرورت ارتقای سطح زندگی و درآمد مردم
وی افزود: در تدوین برنامه‌ها بایستی حساسیتی جدی در منابع به وجود آید. در دستگاه‌ها و استان‌ها سهم تعیین و از محل‌های منابع عمومی، فاینانس خارجی و داخلی و سرمایه‌های شرکت‌های بزرگ برای رفع تنگنا‌های توسعه در کشور مثل نیروگاه و پالایشگاه و اقتصادی کردن آن‌ها بهره جست.

میرکاظمی گفت: همه معاونت‌ها باید برنامه‌هایی تا سطح استان و شهرستان آماده کنند و تعاملات با دستگاه‌ها برای ارائه برنامه باید افزایش پیدا کند. سطح زندگی و درآمد مردم باید ارتقا یابد.

در دومین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ که معاونان، روسای امور و مشاوران سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، جزییات کارگروه‌ها، روش‌ها و موضوعات ساختاری مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفت.