سایت ارزی (Arzee)/ میزان پروازهای عبوری در آذر به ۱۷ هزار و ۳۲۰ سورتی رسید که نسبت به مدت مشابه ۳۳ درصد رشد داشته است.

میزان پروازهای عبوری در آذر به ۱۷ هزار و ۳۲۰ سورتی رسید که در ۱۷ ماه گذشته یک رکورد به شمار می‌رود.
طبق بررسی های انجام شده در آذر ماه ۳.۷ درصد پرواز‌های عبوری نسبت به آبان امسال رشد داشته و شاخص تعداد پرواز‌های عبوری از آسمان ایران در ۹ ماهه امسال با عدد ۱۱۴ هزار و ۹۸۴ پرواز علاوه بر اینکه از کل پرواز‌های عبوری ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ با ۱۰۷ هزار و ۶۱۴ پرواز بیشتر بوده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۶ هزار و ۵۰۹ سورتی پرواز بوده نیز رشد ۳۳.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
 همچنین متوسط عبور هواپیما‌های خارجی از آسمان ایران طی ۹ ماهه امسال در هر روز بیش از ۴۱۶ سورتی پرواز عبوری بوده است؛ این در حالی است که در ۹ ماهه سال گذشته متوسط عبور روزانه هواپیما‌های غیر ایرانی، ۲۷۷ سورتی پرواز بوده که حاکی از رشد ۳۳.۴ درصدی است.
روند افزایشی پرواز‌های عبوری هواپیما‌های خارجی از آسمان ایران از تیر ماه امسال تا کنون همواره حفظ شده و پس از آنکه آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا، هشدار ریسک عبور از آسمان ایران را لغو کرد، این روند افزایشی، شتاب بیشتری گرفته است.