2024/07/14

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای شفافیت، عدالت و مسئولیت پذیری است

حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای شفافیت، عدالت و مسئولیت پذیری است

حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای شفافیت، عدالت و مسئولیت پذیری است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، ندا رسولی کارشناس مسئول ناشران در نشست «دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» با بیان اینکه حاکمیت شرکتی ساختاری است که از طریق آن اهداف شرکت تنظیم و روش‌های دستیابی به آن اهداف و همچنین نظارت بر عملکردها تعیین می‌شود، گفت: حاکمیت شرکتی به پشتوانه یکسری روابط بین حاکمیت و مدیران شرکت و روابط بین ذی نفعان و شرکت‌ها شکل می‌گیرد.

وی افزود: حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای شفافیت، عدالت و مسئولیت پذیری در شرکت بوده و بر رعایت و امانت و عملکرد و کارآمدی استوار است.

رسولی با تاکید به اینکه حاکمیت شرکتی عامل بازدارنده برخی سوء استفاده‌ها به شمار می‌رود، بیان کرد: در حاکمیت شرکتی بر وظایف هیات مدیره بیش از همه تاکید شده است.

کارشناس مسئول ناشران عنوان کرد که در فصل دوم دستورالعمل حاکمیت شرکتی به اصول حاکمیت شرکتی اشاره شده که با آگاهی از این اصول می‌توانیم پایش و ارزیابی مستمری روی چارچوب حاکمیت شرکتی داشته و کارایی اثربخشی و همچنین ثبات شرکت را رقم بزنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: هدف از اصول حاکمیت شرکتی کمک به خط مشی گذاران، حمایت از اثربخشی، کارایی و رشد پایدار و ثبات مالی شرکت‌ها است.

رسولی گفت: ترویج بازارهای شفاف، منصفانه و تخصیص کارایی منابع از جمله چارچوب‌های حاکمیت شرکتی اثربخش است و همچنین سازگاری، حاکمیت قانون و حمایت از نظارت و اجرای موثر آن هم از دیگر چارچوب‌ها به شمار می‌رود.

وی بر دیگر اصول حاکمیت شرکتی اشاره کرد و افزود: حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق ذی نفعان، افشا و شفافیت، مسئولیت پذیری هیات مدیره از دیگر اصول است.

کارشناس مسئول ناشران با بیان اینکه ساز و کارهای حاکمیت شرکتی شامل ساز و کار داخلی و خارجی است، عنوان کرد: هیات مدیره باید نسبت به ایجاد استمرار و تقویت ساز و کار و یا اثربخشی مداوم به منظور کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی اقدام کند.

وی در پایان کمیته‌های تخصصی هیات مدیره را شامل سه کمیته حسابرسی، انتصابات و ریسک عنوان کرد و گفت: کلیه شرکت‌ها باید کمیته‌های فوق را تحت نظر هیات مدیره تشکیل و عملکرد آن را مورد نظارت قرار دهند.

گفتنی است؛ در این جلسه نمایندگانی از بانک‌ها، موسسات اعتباری، بیمه، صندوق بازنشستگی و غیره حضور داشتند.

پروین خدادادی

مرجع: پایگاه خبری بازار سرمایه

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید