صدا و سیما/همت تلاشگران حوزه صنعت و معدن در زمینه تولید فولاد خام در سال ۲۰۱۹ جایگاه ایران را به رتبه ۱۰ و در زمینه تولید سیمان به رتبه ۷ دنیا ارتقا داد.

 دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی رتبه بین المللی ایران در تولید برخی از محصولات در سال ۲۰۱۹ را اعلام کرد که بر اساس آن ایران در تولید استرانتیوم رتبه ۴، آمونیاک رتبه ۱۰، کائولن رتبه ۱۰، بنتونیت رتبه ۳ و آرسنیک رتبه ۶ را در دنیا داراست.
بر اساس همین گزارش ایران در تولید سنگ گچ در رتبه سوم، باریت پنجم و در پرلیت رتبه هفتم را داراست. ضمن اینکه رتبه تولید سنگ آهن کشورمان در سال ۲۰۱۹ را ۱۰ و مولیبدن ۸ اعلام شده است.
همچنین رتبه کشورمان در حوزه نوآوری جهانی از رتبه ۱۲۰ در میان ۱۴۳ کشور در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۶۱ در میان ۱۲۹ کشور در سال ۲۰۱۹ ارتقا یافت.
در زمینه سهولت کسب و کار نیز با اقدامات انجام شده به خصوص در حوزه الکترونیکی کردن و کاهش بروکراسی اداری از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ و در میان ۱۹۰ کشور دنیا رسیدیم.
در حوزه رقابت پذیری جهانی نیز از رتبه ۸۳ در میان ۱۴۴ کشور در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۹۹ در میان ۱۴۱ کشور در سال ۲۰۱۹ رسیدیم.
رتبه کشورمان در همین شاخص، سال ۲۰۱۷ رتبه ۶۹ در میان ۱۳۷ کشور و در سال ۲۰۱۸ رتبه ۸۹ در میان ۱۴۰ کشور بوده است.