2024/07/23

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

ایجاد سقف ارزش تعهدات حاصل از موقعیت‌های باز پوشش داده نشده در سطح کارگزار

ایجاد سقف ارزش تعهدات حاصل از موقعیت‌های باز پوشش داده نشده در سطح کارگزار

ایجاد سقف ارزش تعهدات حاصل از موقعیت‌های باز پوشش داده نشده در سطح کارگزار

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در راستای مدیریت ریسک بازار اختیار معامله و عدم تسری آثار احتمالی آن به بازار نقد، سقف ارزش تعهدات موقعیت‌های باز پوشش داده نشده هر کارگزار، معادل 15 درصد حد اعتباری هر کارگزار تعریف شد.

در صورت بیشتر شدن مجموع ارزش تعهدات موقعیتهای باز پوشش داده نشده از سقف قوق، امکان اخذ موقعیت فروش فزاینده در کارگزاری و سررسید مربوطه، مسدود می‌شود.

ایجاد سقف ارزش تعهدات حاصل از موقعیت‌های باز پوشش داده نشده در سطح کارگزار

ایجاد سقف ارزش تعهدات حاصل از موقعیت‌های باز پوشش داده نشده در سطح کارگزار

مرجع: پایگاه خبری بازار سرمایه

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید