اکو ایران/ در این گزارش میدانی به سراغ مردم رفتیم تا ببینیم با توجه به تجربه سرمایه‌گذاری که در سال ۱۳۹۹ داشتن، در سال ۱۴۰۰ در کدام یک از بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند؟