2024/07/15

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

افزایش ۷۹ درصدی سود خالص «افق» در صورت مالی تلفیقی سال ۱۴۰۱

افزایش 79 درصدی سود خالص «افق» در صورت مالی تلفیقی سال 1401

افزایش 79 درصدی سود خالص «افق» در صورت مالی تلفیقی سال 1401

بررسی صورت مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه برای سال مالی منتهی به اسفند 1401 فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورورش (افق)

افق در مجموع سال 1401 به درآمد 39,286 میلیارد تومان رسیده که 64 درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است و بهای تمام شده با افزایش 66 درصدی برابر 32,217.8 میلیارد تومان گزارش شده است.

سود ناخالص با افزایش 54 درصدی به 7068.2 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با رشد 67 درصدی 1943.5 میلیارد تومان بوده است.

سود خالص با رشد 79 درصدی برابر 2036.1 میلیارد تومان گزارش شده است.

شرکت در این دوره افزایش سرمایه 317 درصدی داشته وبا سرمایه جدید 1250 میلیارد تومانی برای هر سهم سود 162.9 تومانی ساخته که 57 درصد کمتر از دوره مشابه قبل است.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود ، تقسیم 10 درصدی سود خالص است.

 

 

مرجع: با اقتصاد

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید